BOUNCE & STEER AANPAK

De Bounce & Steer aanpak kent acht verschillende, maar samenhangende onderdelen. Welke onderdelen ingezet moeten en in welke mate, is onder andere afhankelijk van de vraag, de probleemstelling of de urgentie. Om effectief samen te werken en snel tot de essentie te komen, is het van belang direct een gevoel van wederzijds respect en onderling vertrouwen te voelen. Volgens mij zijn dat de voorwaarden om vooruitgang te kunnen boeken. Alleen zo kunnen we met elkaar systematisch naar een oplossing toe werken.

DE KERNVRAAG

Het is belangrijk om vooraf echt duidelijk te hebben wat de vraag, de probleemstelling of de urgentie is. Wat ik vaak zie, is dat de strategie redelijk duidelijk is en de strategische doelen beschreven zijn. Waar men echter regelmatig tegen aanloopt, is dat het niet lukt om de strategie om te zetten. Het ‘omzetten’ loopt vast of komt niet in beweging. Waar loop jij als eigenaar/verantwoordelijke tegenaan? Bij dit onderdeel gaat het met name over luisteren, kritische vragen stellen en blijven uitdagen: Bouncen.  Dit alles met als doel om een goed beeld te hebben van de prioriteiten, oorzaak, probleemstelling en de verwachtingen.

Aanpak Bounce and Steer bestaat uit acht stappen die los en samen ingezet kunnen worden. Dit wordt gesymboliseerd met een sintelbaan met de cijfers 1 tot en met 8

STAKEHOLDERS EN INFORMATIE

Doorgronden van de mening van andere stakeholders. Is de oorzaak en de uitdaging voor iedereen duidelijk? Zijn er blinde vlekken met betrekking tot de prioriteiten? Waar liggen de kansen en wat zijn de bedreigingen naar hun mening? Waarom lopen zaken zoals ze lopen? Of juist niet. Bij dit onderdeel vinden er ook verschillende gesprekken plaats. Bouncen met de opdrachtgever en de andere stakeholders. Daarnaast worden er essentiële data verzameld om de probleemstelling te kunnen challengen. Vaak blijkt dan dat er nog andere inzichten zijn om te toetsen.

MEETBAAR MAKEN

Als de kernoorzaken duidelijk zijn, moeten doelen worden geconcretiseerd. Bestaande doelen moeten mogelijk worden aangepast. En uiteraard wordt ook gekeken naar de strategische doelen die ooit zijn bepaald. Vaak wil men veel en is men ambitieus, maar de beweging, groei en vooruitgang is er niet. Zijn de doelen wel juist en concreet genoeg? Kan vooruitgang worden gemeten? Met de inzichten van de eerdere gesprekken komen wij specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdsgebonden doelstellingen overeen.

VERTRAGEN OM TE VERSNELLEN

Controleren is natuurlijk belangrijk voordat er keuzes worden gemaakt en wordt overgegaan tot implementatie. Goed analyseren, elkaar uitdagen en de uitgangspunten te challengen vormen de basis. Daarna volgt een duidelijke terugkoppeling aan de stakeholders met betrekking tot de bevindingen en worden de eerder gestelde doelen getoetst. Deze kunnen namelijk in deze fase nog worden aangepast. Een essentiële vertraging om groei te versnellen.

SCENARIO’S EN KEUZE(S)

We verkennen scenario’s. We kijken naar verschillende benaderingen, strategieën en alternatieven om ervoor te zorgen dat de best mogelijke keuze(s) gemaakt kan worden. De hiervoor gestelde doelen zijn natuurlijk essentieel. Een keuze is eigenlijk een goed voorbereide beslissing. De uiteindelijke keuze wordt genomen door het daarvoor bevoegde orgaan in de organisatie.

EIGENAARSCHAP

In de meeste gevallen zullen bestaande middelen en medewerkers ingezet worden om het project effectief uit te voeren. Maar in plaats van ‘dit gaan we nu doen’ moet het in deze fase duidelijk zijn ‘wie, wat, wanneer’ gaat doen. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid zijn noodzakelijk voor opvolging, aanpassing en vooruitgang.

PLANNING EN STURING

Een realistische planning en sturing (steer) moet worden overeengekomen. Hierin wordt ook de communicatie en het creëren van betrokkenheid meegenomen. Om dit alles te realiseren is een projectplan nodig dat de taken, tijdlijnen en afhankelijkheden schetst die nodig zijn voor de succesvolle implementatie.

IMPLEMENTATIE

Desgewenst ben ik actief betrokken bij de implementatie. Stimuleer ik een open dialoog om noodzakelijke koerscorrecties aan te brengen. Zorg ik voor regelmatige updates en bespreek ik de doorvoering van eventuele essentiële wijzigingen.

Meer weten over de aanpak? Stuur een mail naar Jan Hein Bax voor meer informatie. Bellen kan natuurlijk ook.