BOUNCE & STEER

Leiders weten in de meeste gevallen waar zij strategisch met hun organisatie naartoe willen. Toch lopen zij vaak ergens tegenaan. De dagelijkse operationele zaken lopen over het algemeen goed. Wat echter ontbreekt, is het tactische deel. Het deel dat ervoor zorgt dat de strategie wordt omgezet in heldere keuzes en doelgerichte acties om de strategische doelen te bereiken.

Kiezen voor succes

Bounce & Steer is een aanpak die ik zelf ontwikkeld heb. Met Bounce & Steer creëer ik een omgeving waarin duidelijke, eerlijke en soms confronterende vragen gesteld worden. Ik geloof sterk in heldere communicatie en het blootleggen van verborgen uitdagingen. Door samen te ‘bouncen’ en de juiste vragen te stellen, krijgen we diepgaand inzicht over wat er nodig om de doelen te bereiken en wordt bovendien duidelijk welke keuzes en beslissingen er genomen moeten worden om tot een succesvolle oplossing te komen. Tijdens het totale proces blijven we natuurlijk controleren en waar nodig aanpassen.

Kortom, Bounce & Steer is een combinatie van mijn praktische aanpak, recht-door-zee dialoog, tactisch denken en handelen, klantvraag, daadwerkelijke implementatie en meetbare resultaten. Een economische en effectieve oplossing. Samen streven naar duidelijkheid, groei en tastbare vooruitgang. Klik hier om te lezen hoe het werkt.

Bounce and Steer is een methode die leiders succesvoller maakt. Een koning van een schaakbord is hiervoor de metafoor.